Představenstvo ČSAF

Hlavním výkonným orgánem ČSAF je pětičlenné představenstvo.

Předseda:

Ing. Jan Procházka, Ph.D. – zástupce společnosti Advanced Materials – JTJ s.r.o.

·      Jan Procházka je spoluzakladatelem ČSAF , v představenstvu působí od roku 2013 a v červenci 2022 byl zvolen jeho předsedou. Vystudoval VŠCHT Praha a od roku 1998 až dodnes se systematicky zabývá výzkumem, syntézou, výrobou, povrchovými úpravami a zpracováním oxidu titaničitého. Dr. Procházka je autorem více než dvou set patentů, přičemž většina z nich byla dovedena do komerční fáze. Jan Procházka je členem Akademického sněmu AV ČR a předsedou dozorčí rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Získal zlatou medaili 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy z rukou prezidenta ČR a stříbrnou medaili Senátu PČR za přínos české i mezinárodní vědě. Celý životopis ZDE.

Místopředseda:

Mgr. David Hazafy, Ph.D. – zástupce společnosti SunCatalyst Laboratories s.r.o.

·       Dr. David Hazafy získal magisterský titul v oboru chemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity. Doktorskou práci, již z oboru fotokatalýzy, dokončil v roce 2009 ve Skotském Glasgow na Strathclyde University, kde pracoval pod vedením světového odborníka na fotokatalytické procesy profesora Andrew Millse. V této specializaci pracoval take na Queens University v Severoirském Belfastu, kde úspěšně provozoval mezinárodní testovací a poradenské centrum pro společnosti vyvíjející a propagující fotokatalytické materiály.  Této činnosti se po svém návratu do Česka v roce 2018 věnuje nadále. Dr. Hazafy je spoluautorem řady vědeckých článků, patentů a jednoho ISO standartu. Další odborností je elektrofotokatalýza, štěpení vody a metody přípravy zeleného vodíku.

 

Členové představenstva:

Michal Bareš, DiS. – zástupce společnost Smart Coatings s.r.o.

·      Michal Bareš působí od roku 2017 jako technický ředitel firmy PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. a zároveň společnosti AlgaClean s.r.o., která se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti fotokatalytických nátěrů. Od roku 2020 je členem představenstva ČSAF a také certifikační komise ČSAF.

Ing. Jakub Noll – zástupce společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

·       Jakub Noll ukončil studium na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha v roce 1998 a téhož roku nastoupil do společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ. Od roku 2001 pracoval na pozici vedoucího výroby, v letech 2007, 2008 se podílel na soustředění výroby do dceřiné společnosti BARVY A LAKY TELURIA. Od roku 2009 zastává pozici ředitele a jednatele této organizace. V roce 2011 byl zvolen předsedou představenstva Asociace výrobců nátěrových hmot ČR a je členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Od roku 2022 je členem představenstva ČSAF.
Společnost BARVY A LAKY TELURIA patří s obratem 694 mil. Kč mezi největší výrobce nátěrových hmot v zemi. V minulém roce produkce přesáhla 18 000 tun a firma zaměstnávala 191 pracovníků

Ing. Miloš Heršálek – zástupce společnosti Retap, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn